Karaoke gia đình

K5000 Pro

7,500,000

Karaoke gia đình

CAF M3000S pro

7,500,000

Karaoke gia đình

Microphone CAF M1000 Plus

6,400,000

Karaoke gia đình

Microphone CAF H8 Pro

6,700,000

Karaoke gia đình

Microphone CAF H5

4,550,000
6,500,000
12,000,000

Phong Karaoke chuyên nghiệp

Vang số TplusV X2000+ Pro

9,000,000
8,500,000

LOA - CN

LOA CAF TV-10

16,500,000

Phong Karaoke chuyên nghiệp

LOA CAF K12 PRO NEW 2019

22,000,000
17,500,000

HỘI TRƯỜNG

CAF M3000+S PRO

8,500,000
8,500,000

ÂN THANH SỰ KIỆN

VANG SỐ CAF X2000+ NEW 2019

11,500,000

ÂN THANH SỰ KIỆN

MIXER DIGITAL TPLUSV DX20 PRO

24,000,000

ÂN THANH SỰ KIỆN

LOA ARRAY FLY AR1202 NEW 2019

10,000,000

ánh sáng sân khấu

Tin tức sự kiện